„Скорпио – 46” ЕООД

„Скорпио – 46” ЕООД е създадена през 2000 г. Компанията е с основна дейност производство и търговия на хлор-алкални продукти за дезинфекция на питейни води, съдове и повърхности, свързани с храненето и за избелване на памучни и ленени тъкани.

През 2000 г. започнахме производството на натриев хипохлорит, а през 2001 г. – на калциев хипохлорит.

От 2004 г. компанията  доставя течен хлор на В и К - дружества в България.

През 2006 г. дружеството разшири дейността си с доставкта на широка гама химикали за дезинфекция и почистване на водата в плувните басейни и аквапаркове по цялото Черноморие и вътрешността на страната.

Продуктите от производствената и търговска листа на дружеството са регистрирани от министерството на здравеопазването и имат съответните разрешителни за пускане на пазара като биоцидни препарати.

Произвежданите от нас продукти са предрегистрирани по регламента REACH на Европейския съюз  с краен срок 2018 г.

В момента наши клиенти са много В и К - дружества в страната, между които са тези в Благоевград, Перник, Пазарджик, Кърджали, Хасково, Пловдив, Ямбол, Дупница и др. Доставяме течен хлор и натриев хипохлорит на най-голямото водно дружество в България – „Софийска вода” АД, София. Доставяме голямо количество течен хлор на компании в Република Гърция за технологични нужди.

Доставките на течен хлор и хлорни продукти са в резултат на спечелени тръжни процедури по Закона за обществени поръчки.

Компанията спазва стриктно политиката по качество, здраве и безопасност при работа и околна среда.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО АВАРИЙНОТО ПЛАНИРАНЕ НА СКОРПИО-46 ЕООД И НЕОБХОДИМИТЕ МЕРКИ ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ГОЛЯМА АВАРИЯ .


„Скорпио-46” ЕООД има издадени сертификати от Bureau Veritas – България за въведени международни стандарти по:
- Обявление – Инвестиционно намерение
- ISO 9001:2015 – за управление на качеството.
- ISO 14001:2015 – за управление на въздействията върху околната среда.
- OHSAS 18001:2007 – за управление на здравословните и безопасни условия на труд.
- ISO 39001:2012 – за управление на безопасността на движение по пътищата

Производство на дезинфектанти и химикали за почистване на вода и басейни. Натриев и калциев хипохлорит, тризон. | Поддръжка на басейни | Транспорт на опасни отпадъци